Word vriend!


Lid worden van VVR (Vrienden Van Roeivalidatie)
U voelt zich aangetrokken door het idee vriend te worden van een kleine vereniging die gelden genereert om honderden mensen zich in de buitenlucht te laten ontspannen, te helpen revalideren en in sportief teamverband te laten functioneren.

Wat betaalt u?
De hoogte van de contributie bepaalt u zelf. Daarnaast is de vereniging blij met bijdragen in de vorm van legaten, bijeengebrachte gelden ter gelegenheid van een feestelijk evenementen met al dan niet periodieke schenkingen*.

Waar blijft uw geld?
De SRV en de VVR kennen geen honorerings- of kostenvergoedings-regeling. Alle verkregen gelden worden geheel aan Roeivalidatie  besteed.
De organisaties en de projecten worden door vrijwilligers gerund.

De jaarrekening 2019 is hier beschikbaar in PDF.

*De Vereniging  Vrienden van Roeivalidatie heeft een ANBI-status waardoor uw giften in de fiscale aftrekbaarheidregeling voor schenkingen vallen.

Het bankrekeningnummer van VVR is NL04ABNA0459009338